ἀπωθέω

ἀπωθέω
ᾰπωθέω
1 throw off ἐσσυμένως ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεζᾶν ὤθεον (sc. Κένταυροι) fr. 166. 2. med., reject

μακάρων τ' ἐπιχώριον τεθμὸν πάμπαν ἐρῆμον ἀπωσάμενος Pae. 4.47


Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀπωθῇ — ἀπωθέω thrust away pres subj mp 2nd sg ἀπωθέω thrust away pres ind mp 2nd sg ἀπωθέω thrust away pres subj act 3rd sg ἀπωθέω thrust away pres subj mp 2nd sg ἀπωθέω thrust away pres ind mp 2nd sg ἀπωθέω thrust away pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπωθήσεται — ἀπωθέω thrust away aor subj mid 3rd sg (epic) ἀπωθέω thrust away fut ind mid 3rd sg ἀ̱πωθήσεται , ἀπωθέω thrust away futperf ind mp 3rd sg (doric aeolic) ἀπωθέω thrust away aor subj mid 3rd sg (epic) ἀπωθέω thrust away fut ind mid 3rd sg ἀπωθέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπωθεῖ — ἀπωθέω thrust away pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀπωθέω thrust away pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀπωθέω thrust away pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἀπωθέω thrust away pres ind act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπωθησομένους — ἀπωθέω thrust away fut part mid masc acc pl ἀ̱πωθησομένους , ἀπωθέω thrust away futperf part mp masc acc pl (doric aeolic) ἀπωθέω thrust away fut part mid masc acc pl ἀπωθέω thrust away futperf part mp masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπωθουμένων — ἀπωθέω thrust away pres part mp fem gen pl (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres part mp fem gen pl (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres part mp masc/neut gen pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπωθοῦν — ἀπωθέω thrust away pres part act masc voc sg (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres part act masc voc sg (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres part act neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπωθοῦντα — ἀπωθέω thrust away pres part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres part act masc acc sg (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres part act masc… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπωθοῦσι — ἀπωθέω thrust away pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres ind act 3rd pl (attic epic doric aeolic) ἀπωθέω thrust away pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres ind act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπωθοῦσιν — ἀπωθέω thrust away pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres ind act 3rd pl (attic epic doric aeolic) ἀπωθέω thrust away pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres ind act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπωθούμενον — ἀπωθέω thrust away pres part mp masc acc sg (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres part mp masc acc sg (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres part mp neut nom/voc/acc… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπωθούντων — ἀπωθέω thrust away pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres imperat act 3rd pl (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric) ἀπωθέω thrust away pres imperat act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”